Jezus Christus, die we gaan ontmoeten

De Skyline van Toronto, plaats van de Wereldjongerendag 2002

Paus Johannes Paulus II die ons helpt Christus te vinden

Toespraken van de Paus
Alle toespraken van de Paus in Toronto, 
zowel in het Nederlands als in het Engels, 
zijn beschikbaar op deze site.

De Heilige voor vandaag (Duits-talig),

Hier klikken!     
5 aug

Sfeerbeelden uit Overasselt
Kort buiten Nijmegen was in Overasselt een parallelprogramma georganiseerd van zaterdag 28 juli tot en met zondag 29 juli. Met een aantal keer telefonisch contact met mensen op het Downsview Park veld, een indrukwekkende Kruisweg, het vieren van de H. Mis en een gesprek met de Bisschop waren belangrijke momenten. En uiteraard mag het eten niet vergeten worden. [foto-impressies]

4 aug

Amerikaans overzicht op video
De Amerikaanse Bisschoppenconferentie geeft op haar site een ruim 11 minutenlang overzicht van de afgelopen Wereld Jongeren Dag. [Realplayer-versie] [Mediaplayer-versie]

4 aug

Angelusgebed
Zondag 4 augustus sprak de Paus vóór en na het Angelusgebed tot de aanwezigen in zijn zomerresidentie Castel Gandolfo onder andere over de afgelopen Wereld Jongeren Dag te Toronto. [Toespraak]  

2 aug

Keulen 2005
Ook enthousiast van de Wereldjongerendag teruggekomen, of ben jij door de berichtgeving hier in Nederland blijer geworden, en wil je vooral uitkijken naar de toekomst, dan zijn er de reüniedagen voor de deelnemers.  Met Palmzondag zijn in de Nederlandse Bisdommen "kleine Toronto's" en in 2005 de "grote WJD van Keulen. Op de nieuwe site, www.keulen2005.nl zullen we binnenkort starten met de berichtgeving hierover en vooral om daar aan te geven wat er misschien ook bij jouw in de buurt gedaan wordt.  

2 aug

Filmpjes
Bij onze Vlaamse vrienden werden we opmerkzaam gemaakt op een mooi filmpje gemaakt op Downsview Park van circa 4 minuten. De Franse organisatie is de bron van het filmpje

31 juli

Achter de dag - hele goede uitzending over Wereldjongerendag
Ook deze week woensdag was er een zeer goede uitzending over de Wereldjongerendag in het KRO/RKK-programma "Achter de dag" op 747 AM. Veel ervaringen op Downsview Park, een interview met Mgr. de Jong etc. Kortom, aan te bevelen Beluister de uitzending

31 juli

Dertiende en laatste dag van het "Dagboek van de Pastoor"
DOp de weg naar huis is er tijd om het laatste bericht van deze reis tijdens de reis te schrijven. Een reflectie op de afgelopen dagen in het verslag van de dertiende en laatste dag.

30 juli

Mgr. van Burgsteden tijdens de H. Mis van vrijdag 26 juli
Het Bisdom Haarlem heeft, naast een uitgebreide delegatie die in Toronto aanwezig was, ook op hun site nu enkele stukken ter berichtgeving. Daaronder ook hetgeen mgr. van Burgsteden in zijn homilie naar voren bracht tijdens de H. Mis na de catechese van vrijdag 26 juli. Ook is er een pagina met foto's. [Bisdom Haarlem]  

30 juli

Na Toronto naar Rome
De studentencatechese groep St. Maarten, Utrecht, samen met de RKJ-Utrecht organiseert voor volgend jaar een reis naar Rome. Bijzonder worden de mensen uitgenodigd die nu naar Toronto zijn geweest. De reis wil ook een mijlpaal zijn op de weg van voorbereiding naar Keulen 2005 toe. [meer]

30 juli

Collage
Op diverse andere sites zijn er collages te vinden van foto's. Hier slechts zomaar een paar foto's. [meer

30 juli

Landelijk Jongerenplatform en een soort "EO"-jongerendag
In de landelijke pers is een interview verschenen met Mgr. van Luyn, waarin gesteld wordt dat hij aangegeven zou hebben dat er een landelijk jongerenplatform zou moeten komen om een vervolg te geven aan Toronto 2002. Een bijeenkomst met een "EO"-jongerendag gehalte zou tevens tot de doelstellingen behoren. Omega-magazine, een blad gedragen door tal van jongerenorganisaties, waaronder de WKJ, verwijzen terecht naar de diverse aansporingen op dit terrein bij de WJD van Parijs en Rome en dat ook dat niet echt goed uit de verf gekomen is. Wel bestaat er al ruim 25 jaar de Katholieke Jongerendag waarbij afgevraagd wordt "waarom krijgen de hard werkende vrijwilligers van de jongerenbewegingen niet meer structurele steun om zo´n dag verder uit te bouwen?"[de beide berichten]

30 juli

Twaalfde dag van het "Dagboek van de Pastoor"
De grote "terugtocht" is begonnen. De Nederlandse groep is verhuisd en voor een deel vertrokken. Er kan teruggegrepen worden op een hele goede tijd en nu is het zaak een goede follow-up te geven en dat Nederland straks massaal naar Keulen gaat. De twaalfde dag

29 juli

Alle teksten in Nederlandse taal beschikbaar
De teksten van de toespraken van de Paus gedurende zijn oponthoud in Toronto zijn nu allemaal, en voor het eerst in het Nederlandse taalgebied, in een vertaling beschikbaar op deze site. [Overzicht van de teksten]

29 juli

Na Toronto
Als je hebt deelgenomen aan de WJD en je zoekt naar een manier om het geloof in te passen in het gewone leven dan is de Alpha-cursus misschien een idee! Evenals in Toronto vind je bij Alpha een klimaat van ontmoeting, openheid, vrijheid, respect en vriendschap. Je hebt het christelijk geloof al mogen ontdekken, maar misschien zijn er nog wel vele vragen die bij je leven en wil je best groeien in geloof? Denk er 'ns over na of je zin hebt om in september mee te doen! Hieronder zijn de plekken genoemd die bijzonder zijn aanbevolen voor WJD-deelnemers. Surf naar 'Waar?' voor meer gegevens en andere plaatsen: Amsterdam, Den Haag, Drunen, Enschede, Haarlem, Helmond, Leiden, Poeldijk, Roermond, Zeeland (NB). Voor verdere info: http://www.interkerk.nl/~alpha.denhaag/

29 juli

Berichten van Marion
Sommige e-mails hebben een lange weg gehad om op de redactie binnen te komen. Niettemin toch gaarne geplaatst als sfeerbeeld van wat de jongeren mee maken. Dit aangevuld met een bijdrage van kort na de afsluitende H. Mis

29 juli

Bezoekt de gevangenen
De jongeren hadden rugzakken meegekregen die door gevangenen uit diverse gevangenissen in Ontario gemaakt zijn. In de rugzakken zaten naast de het Evangelie van Matteüs, folders en een petje ook het kruisje die de Colombianen gemaakt hebben. Sommige gevangenen hebben de kans aangegrepen en deden in de rugzakken intenties. Zo bijv. een gevangene "Ik zit nu vijf jaar in de gevangenis, bidt voor mij!" 

29 juli

Tiende en elfde dag van het "Dagboek van de Pastoor"
Nu de mobiele telefoon weer binnen handbereik is een aantal bijdragen van de afgelopen dagen die kort na elkaar zijn binnengekomen over de Avondwake en de afsluitende H. Mis.
Tiende dag
Elfde dag
Elfde dag, de H. Mis

28 juli

Keulen 2005 
Zoals gebruikelijk kondigde de Paus in zijn toespraak rond het Angelusgebed de plaats aan waar de volgende Wereldjongerendag gehouden wordt. Deze keer geen al te grote verrassing omdat al enige maanden bekend is dat dat in Keulen zal zijn. Van 11 - 15 augustus 2005 zullen gastgezinnen, -parochies en -bisdommen de internationale groepen ontvangen om dan vervolgens van 16 - 21 augustus 2005 in Keulen zelf bij elkaar te komen. Het Bisdom Roermond heeft zich al als gastbisdom aangemeld bij de Duitse organisatie. Actuele berichtgeving in de aanloop tot Keulen kunt U vinden op de site www.keulen2005.nl als opvolging van de site over Rome (www.romereis.nl) en nu over Toronto (www.toronto2002.nl

28 juli

Welkomstwoord, toespraak, homilie en angelusgebed
Inmiddels zijn de teksten in het Nederlands beschikbaar. Het zijn de teksten van de Paus bij het begin van de Avondwake en de meditatie tijdens de Avondwake van zaterdag,   homilie op zondag 28 juli en de toespraken vóór en na het Angelusgebed op de zondag zijn nu beschikbaar.    [Overzicht meditatie van de Paus]

28 juli

Videos
Zowel EWTN als KTO geven op hun sites de mogelijkheid belangrijke vieringen nogmaals te zien, zij het in het Frans of in het Engels becommentarieerd. De videos zijn af te spelen met RealPlayer of Media Player en geven een mogelijkheid meer beelden te zien dan die we via de KRO/RKK hebben doorgekregen.  

28 juli

Parallelbijeenkomst
In het Gelrese Overasselt kwamen circa 120 jongeren bijeen die om welke reden dan ook niet naar Toronto konden. Daar werd hun een weekend lang een programma "Klein Toronto" aangereikt. Gebed, workshops, kruisweg bidden en meditatie. Natuurlijk kan de gezonde eetlust niet vergeten worden. Belangrijk echter was ook dat er een live-verbinding was met 'lotgenoten" ter plekke. In de radio-uitzending van Kruispunt Radio kon rechtsreeks met o.a. Wouter Daetselaar gesproken worden. Gelukkig kregen we via de satelietverbinding de aankomst van de Paus en het begin van de Avondwake te zien, zodat we niet hoefden te wachten tot de KRO/RKK begon met de uitzending. Deze Nederlandse bijdrage (die overigens lof verdiend nu ze veel meer dan voorheen aandacht hebben besteed aan de WJD) kende wat sumiere  vertalingen, zodat voor hen die het Frans en Engels niet zo goed machtig zijn belangrijke delen tekst onvertaald bleven. De commentator sprak dwars door de zegen van de Paus heen, wat echter de beleving in de groep jongeren niet echt kon storen.
Mgr. van Luijn ging in gesprek met de jongeren en vierde op de zondag de H. Mis. "Quo Vadis" - wees bewust waar je heen gaat of probeer dat te ontdekken, zoals Christus ook in het Evangelie verwijst naar het Rijk der Hemelen die als een verborgen schat bewaard wordt. 

27 juli

Meditatie van de Paus van donderdag in vertaling
De tekst van de toespraak van de Paus, die hij uitsprak na het welkomstwoord tot de jongeren, is nu in een eigen vertaling op deze site gereed. [Meditatie van de Paus]

27 juli

Roepingen
Tijdens de Wereldjongerendagen zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd waar jongeren informatie kunnen krijgen over priesterschap of het religieus leven. Voor hen die een serieuse belangstelling hebben wordt daarover verder gesproken en wordt ook samen gebeden. Een groep van circa 40 Amerikaanse jongeren hebben in een speciale viering de zegen gekregen van Kardinaal Law van Boston om daarmee een bekrachtiging te krijgen van hun vaste voornemen hun roeping te gaan volgen. 

27 juli

Kruisweg meditaties
Vrijdag tegen de avond werd in Toronto de Kruisweg gebeden. Jongeren beelden de diverse staties uit het Lijdensverhaal uit in woord, dans en gebaar. Naast de gebeden en gezangen die gebruikelijk zijn bij de Kruisweg werden de meditaties van Paus Johannes Paulus II gebruikt, zoals deze ze geschreven heeft voor de Kruisweg op Goede Vrijdag tijdens het Grote Jubileum van het Heilig Jaar. Bij de eerste en de laatste statie zongen Broeders uit Taizé liederen. Bij de derde statie waren leden van "L'Arche" aanwezig. Deze bewegong beschouwen de verzorging van gehandicapten tot hun missie. De Paus was op de Canadese televisie in gebed verzonken te zien. Hij volgde de Kruisweg vanuit zijn logeeradres op Strawberry Island. De tekst van Kruiswegmeditaties is te lezen op www.kruisweg.nl

27 juli

Lunch bij de Paus

14 jongeren waren vrijdag in de gelegenheid om bij de Paus aan tafel aan te schuiven om samen met hem de lunch te nuttigen. De Paus was niet alleen als goede "opa" onder de jongeren, maar wilde nadrukkelijk weten hoe de jongeren, uit alle delen van de wereld, het geloof beleven en hoe ze in hun persoonlijk leven een antwoord proberen te geven op de uitdagingen die aan hun gesteld worden. Ook trachte hij meer te horen over de dagelijkse geloofsbeleving in de diverse delen van de wereld. 

27 juli

Negende dag van het "Dagboek van de Pastoor"
Kardinaal Simonis was vandaag degene die de catechese deed en tamelijk rechtstreeks de jongeren aansprak, o.a. over zonde. Dat was tevens het gespreksonderwerp. Biecht, biechthoren, het zijn elementen van de Wereldjongerendagen waar menigeen verrassend tegenaan kijkt, maar door de jongeren gebruikt wordt om hun relatie met Christus op te poetsen. Daarna de Kruisweg. Een uitgebreid negende verslag dus. 

27 juli

Vertaling eerste deel welkomstwoord Paus
Afgelopen donderdag was de eerste ontmoeting van de Paus met de jongeren. Hij sprak daar eerst een kort welkomstwoord, waarna een langere meditatie volgde. Het welkomstwoord is nu in vertaling beschikbaar. 

26 juli

Tweede verslag van Wouter
Vermoeid, maar met een goed gevoel schreef Wouter nog een tweede verslag. 

26 juli

Verslag van de catechese van Mgr. de Jong, woensdag jongstleden
Van de collega's van Katholiek Nederland nemen we een verslag over van de catechese die Mgr. de Jong heeft gehouden tot de Nederlandse en Vlaamse jongeren in Toronto. [verslag

26 juli

Catechese voor de groep uit Münster
Diverse groepen houden dezer dagen hun catecheses in diverse kerken, bioscopen en theaters in Toronto. De groep uit het Bisdom Münster is te gast in de Church Heart of Mary Parish. De eerste catechese ging over de vraag "Hoe draagt God me door moeilijke perioden heen?" Veel jongeren hebben aan het einde van de viering meegedaan aan de plechtige hernieuwing van hun doopbelofte. Op de tweede dag stond centraal de vraag: "Welke mensen geven mij Licht?", aansluitend bij de Evangelietekst dat de lamp niet onder de korenmaat geplaatst moet worden. De Bisschop riep de jongeren op de beslissingen in hun leven door God te laten leiden.

26 juli

Martyr's Shrine
Vandaag brengt de Paus een privé bezoek aan Martyr's Shrine, de plaats waar de Heilige Brebeuf en zijn gezellen geëerd worden als de eerste missionarissen die in Ontario het Evangelie zijn komen brengen. 

26 juli

Verslag van de catechese van donderdag
Een uitgebreid verslag van de catechese van vandaag, die Vlaamse en Nederlandse jongeren hebben gevolgd, kun je vinden op de site van de Belgische collega's, de Interdiocesane Jongeren Dienst

26 juli

Achtste dag van het "Dagboek van de Pastoor"
De welkomstceremonie was door de grote opkomst voor de groepjes die later gekomen zijn een probleem. Jongeren uit andere delen van de wereld brengen kennelijk meer enthousiasme op voor de Paus dan de groep waarmee de Pastoor reist, zodanig dat ze zelfs voor het einde vertrekken. Opnieuw wordt de catechese als teveel in een te korte tijd beschouwd. De spirituele "touch" wordt een stuk gemist. Meer dus hierover in het Achtste verslag.

25 juli

Dankwoord
In het dankwoord van de jongeren werd de Paus gedankt voor de moed en het inzicht om de Wereldjongerendag te organiseren. "De vruchten van deze manifestatie regent nu al de gehele dag door op alle jongeren die hier aanwezig zijn. We danken U dat U ons het Evangelie komt brengen en ons daarmee steunt. Bedankt dat U hier met ons wilt zijn. Viva la papa! "

25 juli

2002072501_paus_jongeren.jpg (18600 bytes)Welkomstwoord en toespraak van de Paus
De Nederlandsstalige versie van het welkomstwoord en de toespraak van de Paus tijdens de eerste ontmoeting van hem met de jongeren op de Exhibition Place zijn beschikbaar. 

25 juli

Televisie en Internet
In een 3-uur durende uitzending brengt de KRO/RKK in de nacht van donderdag op vrijdag van 00.30 - 03.40 de eerste ontmoeting van de Paus met de jongeren op de Exhibition Place aan de rand van het Meer van Ontario. Heeft U het gemist, via EWTN wordt vanaf 15.00 (Nederlandse tijd) de uitzending (met deskundig Engelstalig commentaar) herhaald.
Zaterdag 27 juli vanaf 01.30 (Nederlandse tijd) is er de uitzending van de Kruisweg in Toronto, opnieuw via EWTN en dan ook rechtstreeks via de KRO/RKK (Ned. 1). 
De Processie, Vespers (Avondwake) en toespraak van de Paus is rechtstreeks compleet te volgen in de nacht van 27 op 28 juli vanaf 00.30 (Nederlandse tijd) via Internet EWTN (met Engelstalig commentaar) en het Vaticaan (zonder commentaar). Slechts gedeeltes zullen te zien zijn bij de KRO/RKK (Ned. 1) van 02.00 -03.59 diezelfde nacht. Deelnemers aan het parallelprogramma in Overasselt zullen de Avondwake kunnen volgen via een directe satelietverbinding.
De Processie en de afsluitende Heilige Mis met de Paus is opnieuw rechtstreeks te volgen in de middag van 28 juli vanaf 15.00 (Nederlandse tijd) via Internet EWTN (met Engelstalig commentaar) en het Vaticaan (zonder commentaar). 's Nachts (van 28 op 29 juli) wordt slechts een gedeelte van de viering alsnog uitgezonden door de KRO/RKK.

25 juli

Wereldjongerendag in getallen
De omvang van een manifestatie als de Wereldjongerendag laat zich moeilijk in cijfers vatten. Het is vooral de spirituele betekenis voor het geloofsleven van de jongeren uit de wereld, de lokale kerk, maar ook de wereldkerk. Toch een poging om een paar zaken in cijfers weer te geven.

25 juli

Zevende dag van het "Dagboek van de Pastoor"
De eerste morgencatechese wordt als een stevige ervaring beschouwd omdat in korte tijd toch veel gedaan wordt: catechese, gebspreksgroepjes, een H. Mis. Daarna is er gelegenheid om de stad verder te onderzoeken. Ook voor de mensen aanwezig is het afgaan op de tellingen van anderen, maar dat er rond 300.000 jongeren al aanwezig lijkt duidelijk. Kortom: het zevende verslag.

25 juli

Slotviering zondag wordt later uitgezonden
In tegenstelling tot wat in de omroepbladen staat wordt de slotviering niet rechtstreeks uitgezonden door de KRO/RKK. Het is een opgenomen programma (de viering begint ca. 15.00 Nederlandse tijd plaats) dat in de nacht van zondag op maandag alsnog uitgezonden wordt. Via EWTN (met Engelstalig commentaar) en het Vaticaan (zonder commentaar) kan men echter de viering wel rechtstreeks zien via internet.

 

NEDERLAND GAAT NAAR TORONTO
  DRUNEN POELDIJK  HELMOND WEERT
  HEERLEN BAARN EUREGIO EINDHOVEN
  BISDOM DEN BOSCH DE HEEG ZOETERMEER AMERSFOORT
  KORTRIJK ..? ?..
en jullie plaats!
   

 

Laatste wijziging: 16 oktober 2005 16:25

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
  Stichting InterKerk, de 'Kerkprovider'

Een site als deze adopteren? Dat kan door een gift te storten op:

56.25.39.778 
t.n.v. Stg. InterKerk