Toespraak voor en na het Angelus 
door de Paus
op zondagmorgen 28 juli op 
Downsview Park tijdens de Afsluitende H. Mis 
van de Paus met de jongeren

ANGELUS

We sluiten deze schitterende viering van de Eucharistie af met het Angelusgebed tot Maria, Moeder van de Verlosser. 

Aan haar vertrouwen we de vruchten toe van de Wereld Jongeren Dag, dat deze in de toekomst mogen opbloeien. Deze Wereldjongerendag moet een nieuwe pastorale aandacht voor de jongeren in Canada tot stand brengen. Moge het enthousiasme van dit moment de aanleiding zijn dat nodig is om een nieuwe krachtige getuigenis van het Evangelie te lanceren. 

Ik wens gaarne formeel aan te kondigen dat de Wereld Jongeren Dag zal plaatsvinden in Keulen, Duitsland, in 2005. In de beroemde Dom van Keulen worden de relieken vereerd van de Drie Koningen, de Wijzen uit het Oosten die de ster volgden en hen leidden naar Christus. De spirituele tocht naar Keulen start vandaag voor jullie, pelgrims. Christus wacht op jullie voor de 20ste Wereld Jongeren Dag. Moge de Maagd Maria, onze Moeder ons geleiden op deze weg van de pelgrimage van het geloof.

Angelus Domini nuntiavit Mariae. . .

POST ANGELUS

Ik wens iedereen te bedanken die geholpen hebben om de Wereld Jongeren Dag tot een succes te maken: de burgers van Toronto, de vrijwilligers, de politie, de brandweer, de burgemeester en de diverse overheidsinstanties.

Mijn hartelijke groeten gaan ook naar de andere Christelijke Kerken en Gemeenschappen hier aanwezig, zowel als de volgelingen van diverse andere religieuze tradities. Mijn wens is het dat de toezeggingen die jullie gemaakt hebben tijdens deze dagen van geloof en vieren goede vruchten van toewijding en getuigenis zullen voortbrengen. Moge jullie de herinnering aan Toronto als een kostbare schat bewaren.

Graag richt ik ook een speciaal woord van dank tot Kardinaal Ambrozic, Aartsbisschop van Toronto, tot de Canadese Bisschoppenconferentie en het Organiserend Comité. Mijn dank gaat ook uit naar de Pauselijke Raad voor de Leken in de persoon van hun president, Kardinaal James Francis Stafford. 
Ik verwelkom ook de Kardinalen en Bisschoppen die vanuit alle delen van de wereld hiernaar toe zijn gekomen, en alle priesters, diakens en religieusen die deze dagen hebben willen delen met de jongeren. Als we ons voorbereiden om naar huis terug te gaan wil ik, met de woorden van de Heilige Augustinus, zeggen: "We zijn gelukkig geweest in het Licht dat we hebben kunnen delen. We hebben veel plezier beleeft aan het bij elkaar zijn. We zijn er door opgeknapt. Maar als we elkaar verlaten, laat ons dan niet van God verlaten." (in Joh. ev. tr. 35,9)

Dank ook aan alle Spaans sprekende jonge mensen Weest niet bevreesd om welwillend in te gaan op de roepstem van de Heer. Laat jullie geloof schijnen in de wereld. Laat in jullie daden jullie commitment aan de reddende boodschap van het Evangelie duidelijk worden.

Liefe Portugees sprekende jonge mensen: de Wereld Jongeren Dag eindigt hier niet; het gaat door in jullie leven van geloof in Christus. Weest zout!! Weest een licht voor de wereld om je heen!

Dierbare Italiaanse vrienden: Houdt de genade van het geloof, die versterkt is in deze dagen, levend. De Kerk heeft jullie toewijding nodig. Arrivederci a Roma!

Geliefde Duitssprekende vrienden: Jullie zijn op een speciale manier geroepen om de geest van de Wereld Jongeren Dag levend te houden, om namelijk die van Keulen 2005 voor te bereiden. Werk aan een civilisatie van liefde en rechtvaardigheid. Laat jullie licht leiding zijn voor anderen naar Christus Koninkrijk van heiligheid, waarheid en rechtvaardigheid.

Mijn  gedachten gaan naar ons Poolse thuisland, dat ik binnenkort opnieuw zal bezoeken. Verlaat nooit de Christelijke grondslag. Het is daarin dat jullie kennis en moed zullen vinden die jullie nodig hebben om de grote morele en ethische uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. Ik beveel jullie allen aan onder bescherming van Onze Moeder van Jasna Góra.

Toespraken van de Paus:

Terug

Terug

 

Samenstelling, vertaling  en bewerking: © 2001-2002, Stichting InterKerk, Poeldijk
Bron: www.wyd2002.org
20020728.02