24 juli

Achter de dag - hele goede uitzending over Wereldjongerendag
In het KRO/RKK-programma "Achter de dag" op 747 AM werd woensdag 24 juli een hele enthousiaste blik gegund achter de Wereldjongerendag. Hoewel er door sommigen wat argwanend naar uitgezien geeft het dagelijks leven in en om Toronto een kick. Beluister de uitzending

24 juli

Nog meer verslagen
Op de site van het Bisdom Roermond wordt dagelijks een verslag geplaatst van Monique Goessen die met een 70-tal jongeren uit het Roermondse deelneemt aan de Wereldjongerendag. 

24 juli

"Bij Jezus zijn"
In zijn preek tijdens de openingsmis op dinsdag 23 juni sprak Kardinaal Ambrozic van Toronto nadrukkelijk over het "bij Jezus zijn". Jezus is mens, zoals wij, maar ook God. Dat Hij gekomen is, onze natuur heeft aangenomen, is het beste wat ons ooit is overkomen. Daardoor kunnen we haast God zelf aanraken. Maar Jezus geeft geen eenvoudige opdracht. Het is een verplichting op "Zout van de aarde en Licht van de wereld" te zijn. Maar door bij Jezus te zijn kunnen we dit waarmaken. [preek in het Engels]

24 juli


Contact
Als nooit tevoren wordt het medium Internet gebruikt om in contact te blijven met het thuisfront of om de laatste nieuwtjes van de organisatie zelf op te pikken. Op diverse plaatsen in de stad zijn internetcafees ingericht om de duizenden belangstellenden de kans te geven contact met elders te zoeken. Zoals onze pastoor met zijn eigen mobieltje en Psion het doet is natuurlijk een luxe van een andere soort. Wellicht is dat de trend die zich in Keulen in 2005 zal voordoen. 

24 juli

Openingsfestival
Omstreeks 17.00 locale tijd gisterenavond werd op Exhibition Place de opening gevierd van de Wereldjongerendag. Een foto-gallerij van deze happening en H. Mis is de te vinden bij EWTN

24 juli

Zesde dag van het "Dagboek van de Pastoor"
Gewapend met de ervaring van Rome duiken er verschillen op met de aanpak die ze in Toronto hebben. Zo kost het wat tijd om het eten te halen. Met de groep Nederlanders in stilte gebeden, waarbij een grote groep de gelegenheid heeft gebruikt om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Ook de eerste H. Mis voor alle jongeren komt aan bod in het verslag over de zesde dag

24 juli

Bericht van Monica
Zo maar een sfeerbeeld van iemand uit de groep. Tja, dat eten is kennelijk even wennen. Als de rest maar goed gaat. 

24 juli

Kruisjes voor de missionarissen van het derde millennium
Een bijzonder initiatief heeft het mogelijk gemaakt dat zondag de honderdduizenden jongeren als missionarissen van het derde millennium weggezonden kunnen worden door de Paus. Als teken van hun missionaris zijn krijgen ze een klein houten kruisje mee. [meer] 

24 juli

Aankomst van de Paus in Canada
Rond 13.30 locale tijd is Paus Johannes Paulus II dinsdag 23 juli aangekomen in Toronto. Daar werd hij verwelkomt door Premier Chrétien, leden van het kabinet, diverse Kardinalen en Bisschoppen van Canada en een kleine groep jongeren en andere belangstellenden. Onze collega's van www.jongkatholiek.nl hebben de vertaling verzorgd van de toespraak die de Paus gehouden heeft. Bij EWTN kun je een korte samenvatting van de plechtigheid bekijken. 

23 juli

Paus vertrokken
Dinsdagmorgenvroeg is Paus Johannes Paulus II vanuit zijn buitenverblijf Castel Gandolfo per helicopter naar het Romeinse vliegveld Leonardo da Vinci gegaan, om vandaar uit op weg te gaan naar Canada. Bij zijn vertrek zei hij o.a.: "De Kerk is altijd nieuw, maar speciaal in deze dagen komt de jeugd nadrukkelijk naar voren. Ik hoop dat al deze jongeren, die met vertrouwen naar de Paus komen, in deze ouder geworden man en grote vader met zijn fysieke zwakte een teken willen zien van de vernieuwende liefde van Christus".  

23 juli

Paus in brons
Kardinaal Glemp van Warschau heeft afeglopen zondag in Brampton, Ontorio een 5.5 meter hoge bronzen beeld ingezegend. Het beeld geeft Paus Johannes Paulus II weer. Het beeld is ontworpen in verband met de Wereldjongerendag en zijn bezoek aan Canada. Het is een gift van Polen zowel uit Polen zelf als van degenen die naar Canada zijn geëmigreerd.   

23 juli

Een jongere uit Michigan (USA) draagt een kruis onder de bekende CN-tower in Toronto op weg naar een gebedsbijeenkomst.Toronto ontvangt de eerste jongere
Amanda, één van de Nederlanders die als vrijwilligster meewerkt met de organisatie van de Wereldjongerendagen, meldt dat het al in de dagen voor het officiële begin een gekkenhuis is in Toronto. Een groep van 3000 jongeren kwam een dag eerder. Alle zeilen moesten bijgezet worden om deze goed op te vangen. Sommigen van de vrijwilligers slapen maar 2 uur per dag en leven verder op pizza's. Maar wat het belangrijkste is, is dat er een geweldige sfeer hangt. Ook niet zo kerkgebonden jongeren worden alsmaar enthousiaster. Het gevoel niet alleen te staan in je geloof, te horen hoe anderen steun vinden in Christus; het draagt allemaal bij om de smaak goed te pakken te krijgen.

23 juli

Thuisblijvers in Frankrijk verzamelen zich of bidden mee
Zoals in Nederland alleen in het slotweekend een manifestatie wordt georganiseerd, zo wordt bijvoorbeeld in Frankrijk gedurende de gehele week diverse manifestaties gehouden. In Lourdes wordt de belangrijkste gehouden. In Parijs. Lille en diverse andere steden komt men voor een H. Mis, gebedsbijeenkomsten, maar ook voor maaltijden, muziek e.d. bijeen. De Franse Bisschoppen hebben de gelovigen in het land opgeroepen gedurende deze week speciaal te bidden voor het welslagen van de Wereldjongerendagen in Toronto en dat de vruchten van deze bijeenkomst, net zoals in 1997 toen het in Parijs werd gehouden, blijvend mag zijn voor het parochieleven en het gelovig zijn in de maatschappij van deze tijd. Bekijk ook de video van het steunpunt voor de Franse pelgrims in Toronto waar vrijwilligers zo goed als het gaat informatie geven en o.a. helpen bij het organiseren van onderdak.

23 juli

Op grote bannieren in Toronto staan de afbeeldingen van de negen jonge martelaren, patronen van de Wereldjongerendagen.Jonge martelaren ten voorbeeld
De Wereldjongerendagen staan onder de patronage van wel negen heiligen en zaligen. Doelstelling is om de jongeren hiermee een handreiking te doen om zich te spiegelen aan voorbeelden. In de informatiepakketten die ze krijgen wordt hun uitgelegd wat de bijzonderheden van deze mensen is geweest en waarin ze de jongeren tot steun kunnen zijn. De negen zijn: Agnes van Rome, Andreas van Phú Yên, Pedro Calungsod, Josephine Bakhita, Thérèsia van Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Francisco Castelló Aleu, en Kateri Tekakwitha, een jonge Indiaanse van de stam Iroquois die de bijnaam droeg "the Lily of the Mohawks"

23 juli

Vijfde dag
Op de vijfde dag belicht de Pastoor in zijn dagboek zijn preek over Maria Magdalena, maar ook het vertrek bij de gastgezinnen en de inkwartiering in Toronto. 

23 juli

Bericht van Wouter
Van Wouter, de coördinator van de PR, die voor www.jongkatholiek.nl in Toronto aanwezig is, kregen we ook een bericht door gespeeld. 

23 juli

Fotoboek
Van een groep reizigers, vlakbij de Niagara Falls kregen we een serie kiekjes door, dat een beeld geeft van de omgeving. Zie het "Familie Fotobooek"

23 juli

"Fantastische ervaring"
Dag allen,  We zijn bijna in Toronto, leuk, maar wel jammer dat we de perfecte gastgezinnen moeten verlaten... We zijn hier enorm gastvrij ontvangen. Het is prachtig om te merken dat je in enkele tellen compleet eigen kan zijn met mensen die 6000 km van ons vandaan wonen: we zijn gewoon een grote familie! 
Nu maken we ons op voor Toront, we vertrekken morgen... Nog meer plezier:  kan dat wel????????????  Groeten, Ad

22 juli

Vierde bericht
Het "Dagboek van de Pastoor" heeft een nieuwe editie gekregen. Men is uit picniccen geweest en Mgr. de Jong gaf tijdens het eten op zijn eigen wijze catechese samen met de jongeren.

21 juli

Paus tijdens het Angelusgebed zondag 21 juli in Castel GandolfoAngelusgebed van de Paus
Goedgemutst en energiek ogend bad de Paus vandaag in het Binnenhof van de Pauslijke zomerresidentie Castel Gandolfo het Angelus. Daaraan voorafgaand liet hij duidelijk weten dat hij uitziet naar de dagen in Toronto. [meer

21 juli

Kruis van de Wereldjongerendag staat op het plein van Exhibition Park tijdens de eerste H. Mis voor de vrijwilligers.

Vrijwilligers al begonnen in Toronto
Zaterdag 20 juli hebben de vrijwilligers uit de gehele wereld in Exhibition Park te Toronto hun openingsmis gevierd. Zij zijn begonnen aan de laatste fase van de voorbereidingen in Toronto zelf om circa 250.000 jongeren te ontvangen. Aangenomen wordt dat in de loop van de week vooral veel Canadesen zich zullen aansluiten bij de jongeren uit de wereld. Veel van deze Canadesen hebben zich niet laten registreren waardoor het nu lijkt dat er een tegenvallend aantal jongeren aanwezig zullen zijn.

21 juli

Nieuwe bijdrage
Het "Dagboek van de Pastoor" heeft een nieuwe editie gekregen, vandaag over het meedraaien in de gast-parochie en het blijkt dat moderne techniek nog niet overal is binnengedrongen, maar ook dat het nog wel wat problemen oplevert om de berichten verstuurd te krijgen.

21 juli

Berichten uit de karavaan
Opnieuw weer een bijdrage uit de karavaan:
- Dansen, H. Mis en zoet eten (19 juli)

21 juli


Zwitserse jongeren vieren Sabbath -avond
Tal van Zwitserse jongeren, van de diverse taalgroepen, hebben in Chaudière in de kerk van St. Georges, een speciale viering gehad op vrijdagavond. Daaraan volgend werd er een gezellige avond georganiseerd, waarin zij zich voorstelden aan hun gastgezinnen. 

21 juli

Waalse jongeren in Boucheville
De groep jongeren uit Wallonië is voor de voorbereidingsdagen in Boucheville (Quebec)  terechtgekomen. Daar hebben ze hun kwartier gemaakt bij de gastgezinnen. Zoals overal speelt de hitte hun toch wel een beetje parten. Toch is er tijd om samen te bidden en diverse activiteiten te ondernemen. Bekijk o.a. hun fotoreportage

21 juli

Pauluscursus voor wanneer je weer terug bent
Pauluscursus Wanneer? 24 aug t/m 31 aug 
Terug van de WJD… nu is het tijd om je geloof handen en voeten te geven! De Katholieke Charismatische Vernieuwing organiseert opnieuw de inmiddels welbekende Pauluscursus die focust op geloofsverdieping en evangelisatie. Aan het einde van de Pauluscursus: ben je verrijkt in het geloof; heb je concrete handreikingen voor het leiden van een tiener- of jongerengroep; heb je richting ontvangen voor de leiding van jouw gebedsgroep; en kun je je geloof delen in allerlei dagelijkse situaties. De cursus loopt van 24 augustus t/m 4 september, en is geschikt voor jong en oud!

Meer informatie: Katholieke Charismatische Vernieuwing, Anton Ruiter, Oude Molstraat 37, 2513 BA Den Haag, tel 070 – 365 43 85, email n.ruiter@kcv-net.nl

20 juli

World Youth Alliance over het thema Pro Life
Gedurende de Wereldjongerendagen zullen in Toronto diverse activiteiten ontplooid worden met als thema "Pro Life". Mede op wens van de Paus wordt hier juist veel aandacht aan besteed om een dam op te werpen tegen de "cultuur des doods", dat overal in de wereld door wetgeving op het terrein van abortus en euthanasie is ontstaan. Het mooie van het leven wordt ten voorbeeld gesteld aan de jeugd die de ouders van de toekomst zijn. In het "Cultuur van het leven" café (Queen Elizabeth Hall, Exhibition Place, Toronto) wordt van 23 - 25 juli diverse concerten gegeven en is er de mogelijkheid van ontmoeting en gesprek. Van 24 - 26 juli wordt op dezelfde plek een Forum "Menselijke Persoon" gehouden over het unieke van iedere mens vanaf zijn conceptie tot aan het sterven.

20 juli

Andere berichten uit de "karavaan"
Zowel op de site van Katholiek Nieuwsblad als van de officiële Nederlandse organisatie vind je ook bijdragen van jongeren die in Canada zijn. Onze Belgische vrienden van de Michaëlsbeweging  en van de Vlaamse Officiële organisatie plaatsen hun berichten eveneens.

20 juli

Chilenen vermaken zich
Na een eerste eucharistieviering in de kerk van de gast-parochie Alexandria in Cornwell vermaakt een groep Chilenen zich uitstekend. Deze groep zit in Quebec, andere groepen uit Chili ook in andere delen van Canada, waaronder het diocees London. De chileense groepen zijn op 14 juli vertrokken uit Chili

20 juli

Diverse bijdragen
Een klein overzicht van enkele meldingen die we de afgelopen dagen binnen kregen:
- Niagara Falls!!! (18 juli)
- Van een vrijwilligster bij de organisatie (18 juli)
- Toronto van nabij (18 juli)
- Buiten slapen (18 juli)

20 juli

Dagboek van een pastoor
De pastoor van Poeldijk, Michel Hagen, stuurt ons bijna dagelijks zijn "dagboek" door van de ervaringen in Canada. Vandaag zijn tweede bijdrage.

20 juli

Parochie van de Kathedraal van Toronto bereiden de ontvangst voor
Jongeren van de parochie van de St. Michaëlskathedraal in Toronto zijn al bezig met een uitgebreide voorbereiding op de komst van de vele duizenden jongeren. In hun parochie wordt dagelijks een algemene H. Mis gevierd en worden catecheses gegeven voor enkele Afrikaanse groepen. 

20 juli

200 Cubanen mogen komen van Fidel Castro
Zonder dat er een strobreed in de weg werd gelegd kunnen 200 Cubaanse jongeren afreizen naar Canada. Waar bij eerdere Wereldjongerendagen 30 tot 40 jongeren mochten gaan na speciale goedkeuring van Fidel Castro is zonder zijn interventie deze groep op reis gegaan. 

20 juli

Geen visum voor jongeren uit Sierra Leone
De Canadese autoriteiten hebben een visum geweigerd voor 12 jongeren uit Sierra Leone "uit angst dat de jongeren in Canada zullen blijven of asiel zullen aanvragen." 2 priesters en de Bisschop Giorgio Biguzzi, Bisschop van Makeni, kregen wel visa "omdat voor hen voldoende waarborgen dat ze zullen terugkeren". Volgens de Bisschop is"het niet te geloven dat ook nu nog dergelijke hindernissen gelegd worden in een tijd van globalisering. Juist voor de jongeren is het na 10 jaar oorlog en een eerste periode van vrede uiterst belangrijk hun ervaringen te kunnen delen met jongeren uit andere werelddelen." Ook betreurt hij het dat deze jongeren de ontmoeting met de Paus door de Canadese gastheren onmogelijk gemaakt wordt. 

19 juli

Eerste berichten
Uit de karavaan bereiken ons nu langzaamaan meer berichten. De techniek van het e-mailen geeft de mogelijkheid om het thuisfront op de hoogte te houden van de omstandigheden en wat men beleeft. Pastoor Michel Hagen van de Poeldijkse parochie St. Bartholomeüs heeft nu ook zijn eerste bericht gestuurd. Hier zijn verslag

18 juli

261 Bisschoppen aanwezig voor de catechese
Tot nu toe hebben zich ruim 261 Bisschoppen aangemeld om de diverse catechesen te geven in Toronto op woensdag - vrijdag. Het is één van de hoofdpunten van een Wereldjongerendag, dat er gelegenheid is om het geloof te verdiepen en te delen met elkaar. Ook wordt op deze wijze de jongeren de gelegenheid gegeven Bisschoppen niet te zien als iemand die onaantastbaar en ver weg staat. Een Duitse tekenaar heeft dit alsvolgt uitgebeeld.

 

18 juli

"We slapen liever buiten..."
De eerste berichten van de Toronto-gangers bereiken het thuisfront. Na een wat hectisch en onoverzichterlijk vertrek vanaf Schiphol kwam men in Toronto aan. Ook daar was alles niet even duidelijk hoe het reisprogramma er verder uit zag. Uiteindelijk vond men de goede bussen en is men op weg gegaan. Eén groep woont op nog geen half uur van de Niagara Waterfalls. Ze hebben inmiddels al met een bootje onder de watervallen doorgevaren. Nu moeten ze nog twee nachten doorbrengen in een gymzaal. Maar omdat het zo warm is, zijn velen buiten onder de blote hemel gaan slapen. Later in de week gaan ze naar de gastgezinnen. De ontvangst door de Canadezen is allerhartelijkst.  Hebben de jongeren in Nederland er lang naar uitgezien, de Canadeze gastheren en -vrouwen waarschijnlijk nog veel meer. 

18 juli

Parallelprogramma in Overasselt (bij Nijmegen)
Had jij ze misschien zelf ook willen meemaken, daar in Canada, die onbeschrijfelijke Wereldjongerendagen? De unieke avondwake met paus Johannes Paulus II, met vele honderdduizenden jongeren uit heel de wereld? Misschien zijn je vrienden, broers of zussen er wel bij in Canada, maar jij niet?

Toronto live meemaken in Nijmegen! Niet getreurd wanneer je in Nederland moest blijven… kom naar Buitencentrum St. Walrick in Overasselt! Daar volgen we samen de live-beelden uit Toronto! Van zaterdagmiddag tot zondagochtend 27-28 juli komen jongeren (vanaf 16 jaar) uit heel Nederland samen om ‘s nachts de beelden van de avondwake rechtstreeks te volgen via de satelliet.

Verder staan op het programma

gesprek met de bisschop van Rotterdam, mgr. Van Luyn telefoonverbinding met de Nederlandse jongeren in Toronto verdiepend spel inspirerende eucharistieviering picknick of barbecue in de openlucht

Nog even kort

Torontoweekend: 27-28 juli kosten: 22 euro p.p. locatie: Buitencentrum St. Walrick, Overasselt (bij Nijmegen) routebeschrijving: A73 afslag 2 Nijmegen-Dukenburg; eerste stoplicht rechts; na 2 km rechts inrit naar St. Walrick. Openbaar vervoer: lijn 90 vanaf station in Nijmegen.

Meer informatie over het weekend kun je opvragen bij Marijke de Heij: 030 – 264 02 02

Je kunt je via de website van Follow Me onlline aanmelden voor het weekend!

18 juli

Australische gedelegeerden gekozen
De eerste berichten van de Toronto-gangers bereiken het thuisfront. Na een wat hectisch en onoverzichterlijk vertrek vanaf Schiphol kwam men in Toronto aan. Ook daar was alles niet even duidelijk hoe het reisprogramma er verder uit zag. Uiteindelijk vond men de goede bussen en is men op weg gegaan. Eén groep woont op nog geen half uur van de Niagara Waterfalls. Nu moeten ze nog twee nachten doorbrengen in een gymzaal. Maar omdat het zo warm is, zijn velen buiten onder de blote hemel gaan slapen. Later in de week gaan ze naar de gastgezinnen. De ontvangst door de Canadezen is allerhartelijkst.  Hebben de jongeren in Nederland er lang naar uitgezien, de Canadeze gastheren en -vrouwen waarschijnlijk nog veel meer. 

18 juli

Paus vraagt gebed voor Wereldjongerendag
Aan het einde van de wekelijkse Algemene Audiëntie, dit keer in het binnehof van Castel Gandolfo, de zomerresidentie, vroeg de Paus de aaneeizgen te bidden voor het welslagen van de Wereldjongerendag, "opdat de jongeren authetieke getuigen van Christus zullen worden." "Het is noodzakelijk om de moed te hebben om idealen en modegrillen te verlaten en om het kruis van Christus te omarmen als een teken van solidariteit en meelijden. Alleen op deze manier kan een cultuur van liefde opgebouwd worden."

8 juli

Wereldjongerendagkruis brengt oecumene
Nu het kruis van de Wereldjongerendagen in Toronto bij diverse kerkelijke groeperingen langs gaat, begint steeds meer enthousiasme te groeien in de stad. Het brengt de diverse geloofsgemeenschappen dichter bij elkaar. Een 32 jarig oude jongeman van de Ukraïnse Orthodoxe kerk zegt: Ïk legde mijn hoofd tegen het kruis en kreeg er een geweldige spirituele kracht door. Zoveel mensen die hun leed, zorgen, maar ook vreugde als het ware hebben ingegraveerd in dit kruis geeft een zeer bijzonder gevoel". Dat het kruis door de Paus is gegeven is eerder een stimulans dan dat het afschrikt.  (Bron: The Star)

8 juli

Gemeentewerkers staken in Toronto
Met nog enkele weken te gaan zit de stad Toronto met een probleem. Naast dat af en toe rookwolken van reusachtige bosbranden in het noordelijk deel van de Verenigde Staten het zonlicht verduisteren, zijn de ruim 25.000 gemeentewerkers in staking. Vooralsnog lijken de onderhandelingen geen succes te worden. Het vuil stapelt zich op in de steden. Aangenomen wordt echter, dat tegen het begin van de Wereldjongerendagen de problemen opgelost zullen zijn. (Bron: The Star)

2 juli

52.000 jongeren en 125 Bisschoppen vanuit de USA naar Toronto
Vanuit de Verenigde Staten van Amerika zullen ruim 52.000 jongeren en 125 Bisschoppen deel gaan nemen aan de Wereldjongerendagen in Toronto. Dit is de grootste groep jongeren die ooit meegedaan hebben (met uitzondering van de Wereldjongerendagen die in 1993 in Denver, Colorado, Verenigde Staten, gehouden werden). Elise Ainsworth, 24, en Nicholas Raiding, 20, zullen de vertegenwoordigers zijn van het Noord-Amerikaanse continent tijdens de H. Mis op de slotdag. Drie Bisschoppen, vier priesters en een aantal seminaristen zullen aanwezig zijn op de ontmoetingsplaats voor roepingen. Jongeren kunnen met hen en andere vrijwilligers spreken over hun roeping en ervaringen uitwisselen. Woensdag 24 juli zullen in twee kerken in Toronto door Amerikaanse jongeren gebedsuren geleid worden.

1 juli

Een beetje Wereldjongerendagen in België
In verbondenheid met de Wereldjongerendagen (WJD) in Toronto (Canada) organiseert de Franstalige jongerenpastoraal in het Belgisch-Luxemburgse Carlsbourg een ontmoetingsfeest voor jongeren. De Interdiocesane Jeugddienst van de Vlaamse bisdommen (IJD)in Gent nodigt ook Vlaamse jongeren uit om aan dit initiatief deel te nemen. IJD belooft de jongeren tussen zestien en dertig jaar die zich om welke reden dan ook niet konden inschrijven voor Toronto een sterke, deugddoende ervaring met andere jongeren. Voorwaarde is wel dat ze en mondje Frans spreken. Het programma van het ontmoetingsfeest ziet eruit als volgt:

- dinsdag 23 juli: afspraak tussen 9h00 en 10h30 bij de Sint-Michielskathedraal van Brussel 11u.00 - openingsviering 13u.00 - vertrek naar Carlsbourg (in de omgeving van Bouillon, provincie Luxemburg)

- woensdag 24 - zaterdag 27 juli: catechesemomenten met de bisschoppen vieringen en ontmoetingen momenten van uitwisseling jongerenfestival (ateliers,muziek,dans,sport,solidariteitsacties) avondspektakel

- zondag 28 juli: 10u.30 - grote slotviering van de Wereldjongerendagen 2002 12u.00 - feestelijke maaltijd

Jongeren die aan het initiatief wensen deel te nemen, betalen 130 euro. Daarin zijn vervat: de busreis van Brussel naar Carlsbourg, de onkosten voor verblijf en maaltijden en de onkosten voor de organisatie. De onkosten voor de terugreis zijn hierin niet inbegrepen, al wordt er weleen pendeldienst voorzien tussen Carlsbourg en het dichtstbijzijnde treinstation.

Meer info en inschrijving: Interdiocesane Jeugddienst, Reep 1, 9000 Gent ¡V Tel: 09 235 78 54 wijd@ijd.be

 (Bron: www.kerknet.be)