Dagboek van de pastoor: 

 

de elfde dag, H. Mis 
(28 juli)

Dag beste mensen,

Enkele citaten uit de preek van de paus op Downsview Toronto, 28 juli 2002 tijdens de slotviering van de wereldjongerendagen. (Volledige vertaling)

Dierbare jongeren, jullie zijn het licht van de wereld en het zout van de aarde. Op de berg bij het meer van Galilei, sprak de Heer zijn woorden van leven in het hart van zijn leerlingen. Ook vandaag richt dezelfde Heer zijn Woord aan de jongeren van Toronto, van Canada, ..... , Europa, Afrika ..... , luister naar zijn woord. Het zegt jullie wie jullie zijn. Hij biedt jullie een kans. Paulus bevestigt in de eerste lezing dat het licht de duisternis overwint. Ook jullie zijn geroepen om omgevormd te worden, hef je op tot Christus die jullie verlicht. De duisternis wordt overwonnen in het licht van het geloof, de hoop, de liefde, Hij is de bron die noodzakelijk is om het leven te vinden.

Iedere mens ontwikkel zich in vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. De Heer nodigt jullie uit te kiezen. Waarom zijn jullie hier samen, overal vandaan, samen bij Christus, de Heer, die waarheid is, Hij, Hij, Hij is het Woord van het eeuwige Leven. Voor iedere jongere heeft Hij het woord van leven. De wereld heeft jullie nodig, door broederlijkheid, solidariteit, deze wereld heeft jullie nodig, als zout van de aarde en als licht van de wereld. Als zout dat dient om te conserveren, als apostels van het derde millennium. Om de kennis te behouden van de aanwezigheid van Christus onze redder, speciaal in de viering van de Eucharistie, de geweldige viering van zijn verrijzenis, de schitterende luister van zijn barmhartigheid, om voortdurend de wereld daaraan te herinneren.

Bij het wisselen van de taal maakte de paus ook enkele opmerkingen over regen, wind en zon, aangezien bij het evangelie de zon voor het eerst doorbrak en tijdens de preek het weer echt mooi werd.

Hij vervolgde: De wereld heeft jullie nodig zoals Jesaja zei in de eerste lezing. Dan schijnt jullie licht als de dageraad.

Als slechts één vlam de nacht reeds doorbreekt, hoeveel temeer zal jullie licht samen schijnen als je één bent in de gemeenschap van de kerk, als je Jezus bemint, als je de Kerk bemint.

(Dan voegt de paus mogelijk een persoonlijke noot in:) Weest niet ontmoedigd door de zonden van sommigen van haar leden, begaan door priesters en religieuzen, die grote droefheid en schaamte oproept. Maar denk aan de grote meerderheid van toegewijde en genereuze priesters en religieuzen (groot applaus) die de wens hebben te dienen en goed te doen. Er zijn veel priesters, seminaristen en toegewijden hier aanwezig, wees dicht bij hen, steun hen ook en voel in de diepte van je hart dezelfde roeping voor het priesterschap en het toegewijde leven. Wees niet bang Christus te volgen op de koninklijke weg van het kruis (dan scanderen de jongeren, JP II, we love you - applaus alom). Dit is een moeilijk moment in het leven van de Kerk. Heiligheid is meer dan ooit nodig. Het is, los van leeftijd, een zaak van leven in de heilige Geest, zoals (Kateri Tekakwitha in Amerika. Jullie zijn jong en de paus is oud (scanderen) - 82 of 83 is niet hetzelfde als 22 of 23. Maar de hoop en inspiratie is dezelfde. de jeugd van de geest. Ik heb geleefd in duisternis van totalitaire regimes. Ik heb genoeg bewijs gezien om zeker te zijn dat geen probleem groot genoeg is om de hoop te doden die in de harten van jongeheren ontspringt (scanderen JP II, applaus overal). Jullie zijn onze hoop, jullie, de jongeren. Jullie zijn kinderen van Gods-liefde-voor-ons met de echte capaciteit om Jezus te volgen. Bemint Jesus Christus allemaal.

Dan lijkt hij tot priesters en religieuzen of tot de oudere generatie te spreken: Houdt de jonge mensen in je liefde, laat hen je stem horen en geloof in wat je zegt, want jullie hebben het woord van leven, leert hen het geloof te bewaren, de liefde en de hoop voor anderen, maak hen getuigen van het Evangelie. Er is zoveel nodig van jullie reddende genade. Maak hen tot nieuwe mensen van de zaligsprekingen, zout van de aarde, licht van de wereld, aan het begin van dit derde millennium.

Maria, moeder van de Kerk bescherm hen; deze jonge mannen en vrouwen van derde millennium houdt hen in uw eeuwig hart amen.

Dagboek van de pastoor heeft de volgende delen:

Terug

Terug

 

Samenstelling, vertaling  en bewerking: © 2001-2002, Stichting InterKerk, Poeldijk
Bron:
20020721.02