Welkomstwoord van de Paus
op zaterdagavond 27 juli op de
Downsview Park bij de Avondwake 
van de Paus met de jongeren

Jonge mensen van de wereld, geliefde vrienden,

Met genegenheid in de Heer groet ik jullie allemaal!  Ik ben blij om opnieuw bij jullie te zijn, na de dagen waarin jullie catechese hebben ontvangen, gemediteerd hebt, elkaar ontmoet hebt en gevierd hebt. We komen nu aan bij de finale fase van jullie Wereld Dag waarvan het hoogtepunt morgen zal zijn met de viering van de Eucharistie. 

In jullie, bijeen gekomen vanuit de vier windstreken van de wereld, ziet de Kerk haar toekomst en voelt haar jeugdigheid die gevoed door de Heilige Geest altijd gevoed wordt. Het enthousiasme en de vreugde dat jullie tentoon spreiden is een waar teken van jullie liefde voor de Heer en van jullie wens om Hem te dienen in de Kerk en in jullie broeders en zusters.

2. Enkele dagen geleden, in Wadowice, mij geboortestad, vond het Derde Internationale Jongeren Platform plaats. Het bracht Katholieken, Griek-Katholieke en Orthodoxe jeugd bij elkaar uit Polen en Oost Europa. Vandaag zijn duizenden jongeren van overal uit Polen in Wadowice en zijn via de televisie met ons evrbonden om deze Avondwake met ons mee te vieren. Sta me toe dat ik hen in het Pools begroet:

Ik groet de Pools sprekende jongeren, die vanuit ons thuisland en vanuit alle landen van de aarde hierheen zijn gekomen en de duizenden jongeren vanuit Polen en de landen van Oost-Europa die nu bijeen zijn in Wadowice om deel te hebben aan de Avondwake met ons. Tot allen deel ik de hoop mee dat deze dagen voldoende vruchten moge dragen van het welwillend vasthouden aan Jezus Christus en Zijn Evangelie. 

3. Gedurende deze Avondwake zullen we het Kruis van Christus verwelkomen, het teken van Gods liefde met de mensheid. We zullen dank brengen aan de Verrezen Heer, het Licht dat schijnt in de duisternis. We zullen bidden met de woorden van de Psalmen, herhalen de woorden die Jezus gebruikt heeft tijdens Zijn aards leven wanneer Hij tot Zijn Vader sprak. De psalmen zijn nog steeds het gebed van de Kerk van vandaag. Daarom zullen we luisteren naar de woorden van de Heer, als een licht voor onze voeten, een licht op ons pad (vgl. Ps. 119, 105).

Ik nodig jullie uit om de stem van de jonge mensen te zijn in de gehele wereld en uiting te geven aan je vreugde, de droefenis en hun hoop. Kijk naar Jezus, de Enig levende, en herhaal wat de Apostelen vroegen: "Heer, leer ons te bidden".  Gebed zal het zout zijn dat smaak geeft aan jullie leven en dat zal leiden tot Hem, die het ware Licht is van de mensheid.

Toespraken van de Paus:

Terug

 

Terug

 

Samenstelling, vertaling  en bewerking: 2001-2002, Stichting InterKerk, Poeldijk
Bron: www.wyd2002.org
20020727.02