Dit wordt de pagina voor Heerlen (in opbouw dus)

 

Eens in de twee jaar komen tijdens de Wereldjongerendagen (ofwel WJD) honderdduizenden jongeren van over de hele wereld bij elkaar om samen met de Paus hun geloof in Jezus Christus te vieren. Afgelopen keer kwamen in Rome ruim 2 miljoen jongeren bij elkaar. Komende zomer is het de bedoeling om Toronto op zijn kop te zetten.

De WJD-bijeenkomsten zijn ontstaan als vervolg op de bijeenkomst in Rome. Elke twee maanden komen jongeren uit Limburg (en enkelen van ver daarbuiten) samen om samen te bidden en te luisteren naar hoe actueel de woorden die Christus 2000 jaar geleden gesproken heeft nog zijn. Telkens wordt een thema gekozen dat door de bezoekers zelf is aangedragen. Het thema wordt belicht door een gastspreker, waarna er in kleinere groepen over van gedachte wordt gewisseld.

De volgende bijeenkomst staat gepland op zondag 7 april.  Wil je er bij zijn?  Stuur dan een mailtje naar Bart Ramos (bart@interfocus.nl) of kapelaan Simons (lucas_simons@hotmail.com).

 

 

Terug