Jouw inzet na Toronto. En de kerk dan?

In de landelijke pers kwam een vraaggesprek met Mgr. van Luyn, waarin deze o.a. sprak over de tijd na Toronto 2002. Hoewel in zijn Bisdom een Jongerenplatform aan het ontstaan is, sprak mgr. van Luyn de wens uit om een landelijke jongerenplatform op te richten. Vervolgens heeft Omega Magazine daar een commentaar op geschreven. Beide berichten hieronder.
Episcopaat wil landelijk jongerenplatform

Overasselt (ANP/Van de redactie www.katholieknederland.nl), 29 juli 2002 – De Wereldjongerendagen van Toronto moeten in Nederland leiden tot een landelijk jongerenplatform. De Nederlandse bisschoppen willen op die manier katholieke jongeren bij elkaar brengen. Wellicht wordt daardoor een massaal katholiek jongerenevenement naar het model van de EO-Jongerendag mogelijk. Dat zei bisschop Van Luyn van Rotterdam zaterdag in de marge van een parallelbijeenkomst in Overasselt bij Nijmegen ter gelegenheid van de Wereldjongerendagen.

De bisschoppen willen volgens Van Luyn in Nederland voortbouwen op de ervaringen die de jongeren in Toronto opdoen. "Omdat jonge gelovigen in de vergrijsde parochies weinig leeftijdsgenoten tegenkomen, is het belangrijk dat ze in de bisdommen en op landelijk niveau een netwerk vormen", zei Van Luyn.

In Overasselt besprak Van Luyn met ongeveer honderd jongeren het thema van de Wereldjongerendagen, Jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld. "Jullie zijn een schakelgeneratie", hield de bisschop hen voor. "Jullie zijn het die ervoor moeten zorgen dat het evangelie doorgang vindt." De aanwezigen volgden in de nacht van 27 op 28 juli gezamenlijk de rechtstreekse RKK/KRO-uitzending van de avondwake. Deze gebedsbijeenkomst onder leiding van de paus was een van de hoogtepunten van de Wereldjongerendagen. Naar schatting een half miljoen jongeren namen aan deze religieuze happening deel. De volgende dag vierden ongeveer 800.000 jongeren de eucharistie, die werd voorgegaan door de paus en honderden bisschoppen en priesters.

 

Het antwoord van Omega-Magazine
Jouw inzet na Toronto. En de kerk dan?
De Wereldjongerendagen in Toronto moeten in Nederland leiden tot een landelijk jongerenplatform. De Nederlandse bisschoppen willen op die manier actieve jongeren bij elkaar brengen. Wellicht wordt daardoor een massaal katholiek jongerenevenement naar het model van de EO-Jongerendag mogelijk. Dat zei bisschop Van Luyn van Rotterdam op de parallelbijeenkomst in Overasselt bij Nijmegen ter gelegenheid van het slotweekeinde van de Wereldjongerendagen.


Klinkt in het enthousiasme van de ervaringen in Toronto en Overasselt mooi. Maar alleen deze wens uitspreken is te makkelijk, de bisschoppen doen dat al jaren. Na de WJD in Parijs 1997 deden ze al uitspraken in deze richting. Er zijn toen enkele jongerenplatforms opgezet, waarbij, naast het aloude JP in Roermond, alleen Utrecht echt van de grond is gekomen. Inzet van jongeren is hartstikke goed en belangrijk, maar zij verdienen wel meer ondersteuning van de eigen kerk dan ze tot nu toe krijgen. Woorden zijn mooi, maar daden (in de vorm van een ondersteunend en activerend bureau, bijvoorbeeld) nog meer gewenst. Een enthousiast team dat als verzamelbank en steunpunt fungeert voor de vele jongerenactiviteiten zou al één stap in de goede richting zijn.


En wat te denken van de ‘EO-wens' van de bisschop? Zijn er niet al vele jongeren 25 jaar met enthousiasme bezig met de organisatie van de katholieke Jongerendag? Onze bisschoppen zijn lovend over dit initiatief, maar waarom krijgen de hard werkende vrijwilligers van de jongerenbewegingen niet meer structurele steun om zo´n dag verder uit te bouwen? Dat had bisschop Van Luyn beter kunnen suggereren. Dus is concrete steun van de kerk gewenst, anders verwaaien de mooie woorden van bisschop Van Luyn opnieuw. En dat zou zonde zijn!
Daarom vanaf deze plaats: meld je aan om de katholieke Jongerendag nog mooier te maken. Jouw inzet is welkom!

Terug

 

Samenstelling, vertaling  en bewerking: © 2001-2002, Stichting InterKerk, Poeldijk
Bron:
20020729.01