Wereldjongerendag in getallen.

Wereldjongerendag in getallen.Catechesen
129 Kerken
500 Bisschoppen, Aartsbisschoppen en Kardinalen
3.000 Helpers
24 Talen

Algemene Biechtgelegenheid
200 Priesters zijn beschikbaar (2.000 in totaal) (verder kennen alle groepen de mogelijkheid bij hun begeleidende priesters te biechten)

Liturgie (gehele week)
Hosties:  3 miljoen
Miswijn: 752 liter
Priesters: 2.000
Kelken: 4000

Wereldjongerendagkruis
-was in alle 72 Katholieke Diocesen van Canada
-reisde 42.000 kilometer per vliegtuig, auto, boot, sneeuwmobiel, te voet en hondenslee
-bezocht 350 steden en dorpen
-werd 545 kilometer te voet van Montreal naar Toronto door 20 dragers gedragen

Logistiek
-260 scholen geven 83,000 pelgrims onderdak.
-15.000 Gezinnen nemen 35,000 jongeren op.
-200 andere ruimtes (parkeergarages, sporthallen e.d.)
-12.000 kamers in 150 hotels

Verdere cijfers van de organisatie
-100 kilometer hekwerk en wegversperringen etc.
-21 videoschermen.
-Podium waarop de H. Mis gevierd wordt door de Paus is 40.000 m groot en biedt 1.300 mensen plaats
-Terrein voor de gelovigen komt overeen met 180 voetbalvelden
-10.000 radios
-5.000 walkie-talkies
-2.000 mobiele telefoons
-150 kilometer kabel
-1.000 luitsprekers
-7.500 chemische toiletten

Vrijwilligers
-25.000 met ca. 8 miljoen uren dienst

Media
-3.700 journalisten uit 38 landen
-veel Toronto2002.nl correspondenten

 

Terug

 

Samenstelling, vertaling  en bewerking: 2001-2002, Stichting InterKerk, Poeldijk
Bron: www.wyd2002.org
20020725.01