Wereldjongerendagen Toronto 2002
"Gij zijt het zout der aarde ... Gij zijt het licht van deze wereld" (Mt.5,13-14)